Algemene voorwaarden

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen het domein en de subdomeinen van Veilingfestijn.nl (hierna: "Veilingfestijn.nl") en onze gebruikers. Door Veilingfestijn.nl te gebruiken, accepteert de gebruiker de volgende Algemene Voorwaarden, evenals de werkmethode van Veilingfestijn.nl zoals beschreven op onze website. Veilingfestijn.nl staat ingeschreven met KVK: 58984445 en BTWNR: NL853266840B01. Variaties of veranderingen in de volgende Algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien schriftelijk overeengekomen. Wij adviseren om de Algemene Voorwaarden volledig door te nemen alvorens deel te nemen aan een van onze veilingen. Advies over bieden, artikelen of andere informatie op onze website, zoals onder de paragraaf "Hoe het werkt", zijn slechts suggesties, en vormen geen verzekering. Veilingfestijn.nl is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor handelingen die een gebruiker van onze website onderneemt of de handelingen van een persoon die wellicht deze informatie of ander schriftelijk materiaal heeft gelezen, of daarvan in kennis is gesteld.

Bevoegdheid
Om deel te nemen aan Veilingfestijn.nl, dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Registratie
Veilingfestijn.nl behoudt zich het recht voor om het aantal gebruikers per huishouden te beperken. Gebruikers mogen geen misleidende informatie verstrekken. Accounts zijn niet overdraagbaar. Wanneer u een gebruikersnaam kiest, mag deze in geen geval ongepast zijn of aanstootgevend t.a.v. andere personen. Daarnaast kan en mag een gebruiker geen gebruikersnaam kiezen die misleidend is of reclame maakt voor andere websites. Veilingfestijn.nl behoudt zich het recht een gebruikersaccount te wijzigen of te verwijderen bij overtreding van deze voorwaarden. Iedere bieder is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere bieder dient de gegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze gegevens in geen enkel geval door te geven aan derden.
U kunt uw account op elk moment verwijderen door op het menu account verwijderen te klikken en hierna uw account te verwijderen.

Bieden
Gebruikers hebben het recht om te bieden d.m.v. een enkelvoudig bod of een autobieding. Als een bod is geplaatst, wordt deze afgetrokken van het gebruikersaccount en kan het bod niet worden terugbetaald. Autobiedingen stellen gebruikers in staat om te bieden op veilingen, waarbij ze zelf niet aanwezig zijn. Zij functioneren volgens de specifieke parameters die de gebruiker opgegeven heeft. Het is verboden voor gebruikers om alternatieve biedsoftware te gebruiken. Dit zal leiden tot onmiddellijke diskwalificatie.

Hoe werken de veilingen van Veilingfestijn.nl
Elk geplaatst bod stelt de resterende veilingtijd terug met een verlenging van 15 of 20 seconden. Deze verlenging is afhankelijk van de huidig lopende veilingtijd. De veiling eindigt wanneer er geen nieuwe bod is geplaatst voordat de teller op nul staat.
Biedingen worden enkel geplaatst, wanneer deze verzonden en ingevoerd zijn in het systeem van Veilingfestijn.nl. Dit neemt normaal 1 seconde in beslag. Veilingfestijn.nl stelt zich niet aansprakelijk voor technische fouten die ervoor zorgen dat een bieding niet geplaatst wordt of vertraagd geplaatst wordt. Dit includeert en is niet begrensd op, defect in gebruikers apparatuur, technische fouten veroorzaakt door uw internet-provider en vele internet-verkeer.Veilingfestijn.nl behoudt zich het recht voor om veilingen te schorsen, de biedingtijd van lopende of toekomstige veilingen te herzien, en gesloten veilingen te heropenen bij vermoeden van eventueel misbruik.

Het kopen van biedingen en producten
Biedpakketten moeten worden aangeschaft alvorens op artikelen te kunnen bieden. Biedpakketten worden niet terugbetaald en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat er niet meer biedingen gekocht wordt, dan men van plan is om te gebruiken. Na voltooiing van de aankoop worden biedingen rechtstreeks op uw gebruikersaccount gestort. Biedingen en artikelen kunnen worden aangeschaft met iDeal en PayPal. Veilingfestijn.nl behoudt zich het recht voor om de levering van een artikel stop te zetten, indien de gebruiker de betaling niet heeft doorgevoerd. Veilingfestijn.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor technische problemen die worden veroorzaakt door de leverancier van de betalingsfaciliteit.


Zodra een veiling is afgelopen, heeft de winnaar 48 uur om het artikel (en de eventuele verzendkosten buiten de Benelux) te betalen. Verzuimt de gebruiker hierin, dan verliest deze het recht om het artikel te kopen. Veilingfestijn.nl zal het artikel binnen 2 - 28 dagen na ontvangst van de betaling leveren.


Tenzij anders vermeld, worden producten met fabrieksgarantie geleverd.
Veilingfestijn.nl stelt zich niet verantwoordelijk voor eventuele problemen met derden, die uw account transacties kunnen beïnvloeden. Is er een verdenking van een transactiefout, bent u verplicht Veilingfestijn.nl direct te informeren. In het geval dat Veilingfestijn.nl niet in staat is om een product te leveren, omdat het product niet in voorraad is, een te lange levertijd heeft of om andere redenen, dan zal Veilingfestijn.nl ter vergoeding een bedrag aan de gebruiker uitbetalen, dat gelijk staat aan de kleinhandelswaarde van het product.

Retourbeleid
Veilingfestijn.nl geeft winnaars het recht om een bestelling te annuleren. Dit begint vanaf het moment dat de gebruiker een betaling maakt voor een artikel. Als de gebruiker ervoor kiest om een artikel te retourneren, heeft hij recht op terugbetaling van de eindprijs die tijdens de veiling is betaald, zelfs als de goederen op geen enkele manier in gebreke zijn. Dit annuleringsrecht eindigt 14 dagen na de datum waarop de winnaar deze goederen heeft ontvangen. Artikelen die in gebruik zijn genomen of zijn geopend komen niet in aanmerking voor teruggave of terugbetaling. Gelieve op te merken dat biedpakketten ook niet kunnen worden geretourneerd. Uitzonderingen gelden voor artikelen die zijn beschadigd of van de beschrijving afwijken. Beschadigde goederen dienen te worden gemeld binnen 14 dagen na ontvangst. De verzendkosten voor de geretourneerde artikelen zijn voor de gebruiker.

Dienststoringen
Mogelijk kunnen er storingen optreden buiten de zeggenschap van Veilingfestijn.nl. In dergelijke gevallen zullen de lopende veilingen tijdelijk worden opgeschort en het hoogste bod zal worden gehandhaafd. Veilingen worden hervat zodra de technische storingen zijn verholpen. Veilingfestijn.nl behoudt zich het recht voor om de datum of sluitingstijd van een veiling te wijzigen, mocht een dergelijke onopzettelijke storing optreden. Gebruikers die bieden op tijdelijk opgeschorte veilingen, hebben geen recht op terugbetaling van de biedingen.
 
Privacybeleid
Informatieverzameling en gebruik Veilingfestijn.nl is de exclusieve eigenaar van alle informatie op deze website. Tenzij daartoe door de wet verplicht, zullen wij geen door u verstrekte informatie zonder toestemming delen, verkopen of verspreiden.

Registratie
Bij de registratie dient de gebruiker ons te voorzien van een e-mailadres. Nadat u bent geregistreerd, raden wij u aan om naar "Mijn account" te gaan, en uw naam (zoals op de kredietkaart vermeld) en het verzendadres in te vullen. Met de informatie die u ons verstrekt kunnen wij u toegang verlenen tot alle onderdelen van onze website en de goederen of de door u gevraagde diensten leveren. Daarmee kunnen wij u ook factureren en, indien nodig, contact met u opnemen; daarom is het belangrijk om ons de juiste gegevens te verstrekken. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt ter beheer, ondersteuning, verbetering en ontwikkeling van ons bedrijf.

Gegevens t.a.v. derden
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden, indien dit noodzakelijk is om een betalingstransactie of een zakelijk transactie met onze partners te verwerken. Bovengenoemde derden zijn uitsluitend gerenommeerde bedrijven die strikt voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.